Potekajo vpisi v program Kozmetični tehnik 2024/25 in vse programe NPK.

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo (certifikat), s katerim lahko posameznik dokazuje svojo usposobljenost za opravljanje določenega poklica in je pridobljena v skladu z Zakonom o NPK.

Naši udeleženci lahko pri nas opravijo celoten postopek za pridobitev posamezne nacionalne poklicne kvalifikacije. Imamo pooblastilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve RS za izvajanje izpitov za pridobitev NPK Vizažist/vizažistka, Maser/maserka, Pediker/pedikerka, Maniker/manikerka, Refleksoterapevt/refleksoterapevtka in Aromaterapevt/aromaterapevtka.

Prvi v Sloveniji smo začeli izvajati usposabljanje ter preverjane in potrjevanje za pridobitev NPK Vizažist/vizažistka ter NPK Pediker/pedikerka in kmalu tudi za ostale tri nacionalne poklicne kvalifikacije: Maser, Maniker in Refleksoterapevt. Smo tudi edini izobraževalni zavod v Ljubljani s pooblastilom ministrstva za pridobitev NPK Aromaterapevt/aromaterapevtka.

Na Zavodu AI izvedemo celoten postopek priprav za pridobitev certifikata:

 • Program priprav za NPK (predavanja, vaje);
 • Priprave na izpit, ki ga izvede državna izpitna komisija;
 • Svetovanje s svetovalcem za NPK;
 • Izvedbo izpita;
 • Pridobitev certifikata NPK. 

Kandidat z nacionalno poklicno kvalifikacijo ima več možnosti, da najde zaposlitev ali napreduje v poklicu.

Izobraževanja za pridobitev NPK je pri nas zaključilo že prek 1500 udeležencev.

Kako do NPK-ja in pridobitve certifikata?

Certifikat o NPK je mogoče pridobiti v postopku preverjanja in potrjevanja NPK:

 • Z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti;
 • Na podlagi listin, pridobljenih po predhodnih izobraževalnih programih.


NPK lahko pridobijo odrasli, ki:

 • So v življenju pridobili različne poklicne kompetence, ki niso priznane in ovrednotene;
 • So dopolnili 18 let;
 • Želijo napredovati na poklicni poti, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne izobrazbe oziroma končati formalni izobraževalni program.

 

NPK odpira vrata

Prednosti NPK so:

 • dokaj hitro in enostavno pridobivanje javno veljavnih listin za opravljanje poklica;
 • razvoj poklicne kariere in osebni razvoj, saj se upoštevajo in priznavajo delovne izkušenje in neformalno učenje;
 • lažje prehajanje iz ene dejavnosti ali enega podjetja ali v drugo, saj je nacionalna poklicna kvalifikacija javno veljavna listina;
 • večja konkurenčnost na trgu dela, tako v Sloveniji kot v državah EU;
 • napredovanje v poklicni karieri tudi na isti stopnji izobrazbe, saj lahko posameznik pridobi javno veljavno listino za opravljanje določenega poklica na višji ravni zahtevnosti del;
 • pridobivanje osnov za morebitno nagrajevanje s strani podjetja;
 • večja socialna vključenost in motivacija za nadaljnje izobraževanje;
 • povečana možnost za zaposlitev pri iskalcih zaposlitve in neaktivnih osebah.

 

Na Zavodu AI izvajamo priprave za pridobitev NPK:

 • Vizažist/vizažistka
 • Pediker/pedikerka
 • Maniker/manikerka
 • Maser/maserka
 • Refleksoterapevt/refleksoterapevtka
 • Aromaterapevt/aromaterapevtka

 

Potek programa priprav in pridobitve certifikata na Zavodu AI

S programom posameznih priprav za pridobitev NPK pričenjamo 1 do 2-krat letno. Priprave trajajo različno dolgo, od 3 do 8 mesecev. Vsi programi potekajo med tednom popoldne, nekateri tudi ob sobotah dopoldne. Za udeležence, ki ne izpolnjujejo vpisnih pogojev, katere določa katalog, organiziramo predavanja in izpite za pridobitev le-teh ter kandidatu omogočimo, da uspešno pridobi javno veljavni certifikat.

Vajam namenjamo večje število ur, ker je kakovost izobraževanja odvisna od praktičnega dela in ker želimo, da so naši kandidati dobro pripravljeni za izpit in za začetek dela v novem poklicu. Vaje izvajamo v majhnih skupinah, z učitelji, ki imajo dolgoletne izkušnje.

Kandidatom nudimo ustrezna svetovanja in izvedbo vseh preverjanj in potrjevanj znanja za posamezni NPK pri nas.

Prijava na obveščanje

O novostih me obveščajte na
e-mail naslov*:

puscica levo

Zavod AI

Sedež: Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
Korespondenčni naslov in poslovni prostori:
Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 380 453, 01 252 81 61
Fax: 01 252 81 65
E-mail: info@zai.si

Matična številka: 1851667
Davčna številka: 41631218
Transakcijski račun: SI56 3500 1000 1614 089
(BKS BANK)

Pridružite se nam

facebookPridružite se nam na naši spletni strani Facebook in spremljajte aktualne objave.

puscica Desno

 

 

 

 

Od sedaj naprej nas lahko spremljate tudi na našem instagram profilu: https://www.instagram.com/zavodai