Potekajo vpisi v program Kozmetični tehnik 2024/25 in vse programe NPK.

KOZMETIČNI TEHNIK

POTEKAJO VPISI ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Potekajo vpisi za šolsko leto 2019/20!

 

Poklic vaše prihodnosti

Kozmetični tehnik izvaja različne postopke kozmetične nege obraza in telesa. Dela v čistem, svetlem, lepo urejenem delovnem okolju. Njegovo delo je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno. Kozmetični tehnik mora biti delaven, prijazen, potrpežljiv, prijazen, komunikativen, strpen, urejen ter pripravljen učiti se in izpopolnjevati vse življenje. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebne spretnosti.

Izvajamo izredno izobraževanja in ga v skladu z navodili ministra prilagajamo posameznemu udeležencu izobraževanja odraslih, pri čemer upoštevamo dosežene kreditne točke oziroma predhodno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z javno listino, oziroma neformalno pridobljeno znanje, ki se dokazuje z izpitom oziroma na drug način.

Izobraževanje po programu Kozmetični tehnik je pri nas zaključilo že preko 860 udeležencev!

Pogoji za vpis in potek izobraževanja

V izobraževanje za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Kozmetični tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ter izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Program je možno opraviti v 1 letu (po 4-letni srednji šoli) oz. 2 letih (po 3-letni srednji šoli), 3 ali 4 letih glede na predhodno izobrazbo.

 • Ob vpisu vam pripravimo osebni izobraževalni načrt, ki obsega pogoje, načine, oblike in roke izpolnitve z izobraževalnim programom predvidene obveznosti.
 • Od začetka izobraževanja lahko preko spletne oglasne deske dostopate do gradiva, urnika predavanj, vaj in izpitov ter vseh ostalih pomembnih informacij.
 • Program Kozmetični tehnik poteka v organizirani obliki in je prilagojen potrebam odraslih. Za udeležence s predhodno končano najmanj štiriletno srednjo šolo traja izobraževanje eno šolsko leto oziroma dve leti za udeležence s končano triletno srednjo šolo.
 • Program (predavanje, vaje, izpiti) poteka štirikrat do petkrat tedensko, od ponedeljka do petka, lahko pa tudi ob sobotah dopoldne. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležencem. Predavanja potekajo popoldne, običajno med 16:15 in 20:00 uro, praktični pouk pa dopoldne ali popoldne – po izbiri udeleženca.
 • Predavanja niso obvezna, obvezne pa so vse vaje.
 • Z vpisom v program Kozmetični tehnik pridobite status udeleženca izobraževanja odraslih.

Predmetnik

 1 letnik2 letnik3 letnik4 letnik
SLOVENŠČINA

x

x

x

x

TUJI JEZIK

x

x

x

x

MATEMATIKA

x

x

x

x

UMETNOST

x

 

 

 

ZGODOVINA

x

x

 

 

GEOGRAFIJA

x

 

 

 

PSIHOLOGIJA

 

 

 

x

FIZIKA

 

x

 

 

KEMIJA

x

 

 

 

BIOLOGIJA

x

 

 

 

SOMATOLOGIJA

Biologija celice

Anatomija in fiziologija
lokomotornega in nadzornih sistemov

Drobovni organski sistem

 

KOŽA IN BOLEZNI KOŽE

 

Anatomija in fiziologija kože

Kožne bolezni

 

VAROVANJE ZDRAVJA

Vzgoja za zdravje

Mikrobiologija

 

 

SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA

 

Kemija v kozmetiki

 

Splošna kozmetologija

KOZMETIČNI IZDELKI

 

Tehnološke oblike

Kozmetični izdelki

 

KOZMETIČNA NEGA OBRAZA

 

Kozmetična nega obraza

Komunikacija

 

KOZMETIČNA NEGA TELESA

 

 

Fizika v kozmetiki
Kozmetična nega telesa

 

PODJETNIŠTVO

Informatika

 

 

Podjetništvo

LIČENJE

 

 

 

Ličenje

MANIKIRA

 

 

 

Manikira

PEDIKURA

 

 

 

Pedikura

MASAŽA

 

 

Masaža

 

 

Ob koncu izobraževanja opravljate 304-urno praktično izobraževanje v kozmetičnem salonu.

Poklicna matura - zaključek izobraževanja

 Po uspešno opravljenih izpitih pristopite k opravljanju POKLICNE MATURE. Poklicno maturo lahko opravljate v rokih, ki so določeni z veljavno zakonodajo (zimski, spomladanski in jesenski rok).

Poklicna matura obsega:
1. izpitna enota: PISNI IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE
2. izpitna enota: PISNI IN USTNI IZPIT IZ KOZMETIKE
3. izpitna enota: PISNI IN USTNI IZPIT IZ MATEMATIKE ALI TUJEGA JEZIKA
4. izpitna enota: STORITEV IN ZAGOVOR

Opomba: kandidati, ki imajo predhodno zaključeno štiriletno srednjo šolo ne opravljajo 1. izpitne enote, pisni in ustni izpit iz slovenščine in 3. izpitne enote, izpit iz tujega jezika I ali matematike.

Po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobite javno veljavno listino SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI in pridobljen naziv KOZMETIČNI TEHNIK/KOZMETIČNA TEHNICA.

Šolnina in plačilni pogoji

Šolnina zajema vse stroške izobraževanja: predavanja, vaje, opravljanje predmetnih izpitov (všteti trije izpitni roki za vsak predmet), priprave na poklicno maturo, poklicno maturo, delovni material, delovne pripomočke, delovno obleko, e-gradivo, uporabo literature, uporabo spletne oglasne deske ter možnost polletnega podaljšanja izobraževanja.

Šolnina za enoletni program - prekvalifikacija (za vse s končano štiriletno srednjo šolo) znaša 3.900,00 EUR.

Možnosti plačila:

 • Za plačilo v enkratnem znesku, v roku 15 dni od sklenitve te pogodbe, pripada 5% popust od zneska šolnine, in znaša 3.705,00,00 EUR.
 • Z obročnim plačevanjem, tako, da se prvi obrok šolnine v višini 500,00 EUR poravna ob vpisu in se plača v roku 8 dni od podpisa te pogodbe. Razlika do celotne šolnine se plača v 10 zaporednih enakih mesečnih obrokih po 340,00 EUR.
 • Z obročnim plačevanjem tako, da se prvi obrok šolnine v višini 500,00 EUR poravna ob vpisu in se plača v roku 8 dni od podpisa te pogodbe. Razlika do celotne šolnine se plača v 16 zaporednih enakih mesečnih obrokih po 212,50 EUR.
 • Z obročnim plačevanjem v 16 zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer znaša posamezni obrok 243,75 EUR.

Šolnina za dveletni program - dokvalifikacija (za vse s končano triletno srednjo šolo) znaša za posamezni letnik 2.800,00 EUR oziroma 5.600,00 € za dve leti izobraževanja. Šolnina se lahko poravna na naslednji način:

 • Za plačilo v enkratnem znesku, v roku 15 dni od sklenitve te pogodbe, pripada 5% popust od zneska šolnine, pri čemer znaša posamezni letnik šolanja 2.660,00 EUR.
 • Z obročnim plačevanjem v 10 mesečnih zaporednih obrokih, pri čemer znaša posamezni obrok 280,00 EUR.
 • Z obročnim plačevanjem v 14 zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer znaša posamezni obrok šolnine 200,00 €.
 • Z obročnim plačevanjem v 16 zaporednih mesečnih obrokih, pri čemer znaša posamezni obrok šolnine 175,00 EUR.

V primeru končane osnovne šole oziroma nedokončane srednje šole, se cena prilagodi glede na osebni izobraževalni načrt.

PRIJAVA V PROGRAM KOZMETIČNI TEHNIK
Prijave v izobraževalni program Kozmetični tehnik zbiramo do zapolnitve prostih mest.

POTEK VPISA
Za vpis v program Kozmetični tehnik nas lahko pokličete na telefon: 051 380 453 ali nam pišete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Za vpis potrebujete:

 • Izpolnjeno prijavo: Prijava za vpis v izredno izobraževanje – izobraževanje odraslih;
 • Pogodbo o vpisu v program Kozmetični tehnik;
 • Spričevala (letna spričevala, obvestilo o uspehu in spričevalo o zaključnem izpitu/ali poklicni/splošni maturi);
 • Osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list);
 • Dve fotografiji.

Zakaj izbrati Kozmetično šolo Zavoda AI?

 • V ceno šolnine so pri nas zajeti vsi stroški izobraževanja. Nudimo možnost plačila šolnine na 12 in več mesečnih obrokov;
 • V šolnino so všteti kar trije izpitni roki za vsak predmetni izpit, iz teoretičnega in praktičnega dela;
 • Na vajah uporabljamo visoko kvalitetne kozmetične izdelke različnih domačih in tujih proizvajalcev;
 • Vaje izvajamo v specialnih učilnicah, v majhnih skupinah;
 • Dobite tudi delovno uniformo, ki ostane vaša;
 • Vsa literatura je objavljena na spletni oglasni deski in vam je na ta način dostopna skozi vso šolsko leto;
 • V šolnino so vštete priprave na poklicno maturo in opravljanje poklicne mature;
 • Organiziramo brezplačne priprave na poklicno maturo, pred jesenskim izpitnim rokom, iz vseh predmetov;
 • V kolikor šolanja ne zaključite v enem letu vam nudimo možnost brezplačnega polletnega podaljšanja šolanja;
 • Vsem našim kandidatom nudimo individualen pristop tekom šolanja;
 • Še vedno smo vodilna srednja kozmetična šola za odrasle udeležence in v prihajajočem šolskem letu vpisujemo že trinajsto generacijo udeležencev.
 • Smo edina srednja kozmetična šola s strokovno podporo visoke šole s tega področja – Oddelka za kozmetiko VIST – Fakultete za aplikativne vede, ki izvaja študija kozmetike 1. in 2. stopnje.

Sponzorji

dr grandel bioderma afrodita1 Linea iskramedical bizjan
  Tosama aikon

Prijava na obveščanje

O novostih me obveščajte na
e-mail naslov*:

puscica levo

Zavod AI

Sedež: Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana
Korespondenčni naslov in poslovni prostori:
Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana

Telefon: 051 380 453, 01 252 81 61
Fax: 01 252 81 65
E-mail: info@zai.si

Matična številka: 1851667
Davčna številka: 41631218
Transakcijski račun: SI56 3500 1000 1614 089
(BKS BANK)

Pridružite se nam

facebookPridružite se nam na naši spletni strani Facebook in spremljajte aktualne objave.

puscica Desno

 

 

 

 

Od sedaj naprej nas lahko spremljate tudi na našem instagram profilu: https://www.instagram.com/zavodai