KOZMETIČNI TEHNIK

Poklic vaše prihodnosti

Kozmetični tehnik izvaja različne postopke kozmetične nege obraza in telesa. Dela v čistem, svetlem, lepo urejenem delovnem okolju. Njegovo delo je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno. Kozmetični tehnik mora biti delaven, prijazen, potrpežljiv, prijazen, komunikativen, strpen, urejen ter pripravljen učiti se in izpopolnjevati vse življenje. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebne spretnosti.

IZVAJAMO PREKVALIFIKACIJO IN DOKVALIFIKACIJO ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJ ODRASLIH. IZOBRAŽEVANJE JE VERIFICIRANO S STRANI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT. Potekajo vpisi. 

Z vami bodo izkušeni in strokovno dobro usposobljeni predavatelji. 

Izobraževanje po programu Kozmetični tehnik je pri nas zaključilo že preko 700 udeležencev!

Vpisni pogoji in predstavitev programa

V enoletni program Kozmetični tehnik se lahko vpiše kdor je z maturo, zaključnim izpitom ali poklicno maturo končal štiriletni srednješolski program (trajanje programa 1 leto).

V dveletni izobraževalni program se vpišejo kandidati, ki so končali triletno srednjo šolo. Po dogovoru organiziramo tudi izobraževanje za tiste, ki nimajo končane srednje šole (trajanje programa 2 leti).

Program poteka štirikrat do petkrat tedensko, od ponedeljka do petka, lahko pa tudi ob sobotah. Obseg ur je prilagojen odraslim udeležencem. Predavanja potekajo popoldne, običajno med 16.30 in 20.00 uro, praktični pouk (vaje) pa dopoldan ali popoldan – po izbiri kandidata.

Predavanja niso obvezna, vendar udeležbo priporočamo, obvezna pa je prisotnost na praktičnih vajah.

Z vpisom v program Kozmetični tehnik dobite status udeleženca izobraževanja odraslih.

 

Predmetnik

 1 letnik2 letnik3 letnik4 letnik
SLOVENŠČINA

x

x

x

x

TUJI JEZIK

x

x

x

x

MATEMATIKA

x

x

x

x

UMETNOST

x

 

 

 

ZGODOVINA

x

x

 

 

GEOGRAFIJA

x

 

 

 

PSIHOLOGIJA

 

 

 

x

FIZIKA

 

x

 

 

KEMIJA

x

 

 

 

BIOLOGIJA

x

 

 

 

SOMATOLOGIJA

Biologija celice

Anatomija in fiziologija
lokomotornega in nadzornih sistemov

Drobovni organski sistem

 

KOŽA IN BOLEZNI KOŽE

 

Anatomija in fiziologija kože

Kožne bolezni

 

VAROVANJE ZDRAVJA

Vzgoja za zdravje

Mikrobiologija

 

 

SPLOŠNA KOZMETOLOGIJA

 

Kemija v kozmetiki

 

Splošna kozmetologija

KOZMETIČNI IZDELKI

 

Tehnološke oblike

Kozmetični izdelki

 

KOZMETIČNA NEGA OBRAZA

 

Kozmetična nega obraza

Komunikacija

 

KOZMETIČNA NEGA TELESA

 

 

Fizika v kozmetiki
Kozmetična nega telesa

 

PODJETNIŠTVO

Informatika

 

 

Podjetništvo

LIČENJE

 

 

 

Ličenje

MANIKIRA

 

 

 

Manikira

PEDIKURA

 

 

 

Pedikura

MASAŽA

 

 

Masaža

 

 

Ob koncu izobraževanja opravljate 95-urno praktično izobraževanje v kozmetičnem salonu.

Poklicna matura - zaključek izobraževanja

 Po uspešno opravljenih izpitih pristopite k opravljanju POKLICNE MATURE. Poklicno maturo lahko opravljate v rokih, ki so določeni z veljavno zakonodajo (zimski, spomladanski in jesenski rok).

Poklicna matura obsega:
1. izpitna enota: PISNI IN USTNI IZPIT IZ SLOVENŠČINE
2. izpitna enota: PISNI IN USTNI IZPIT IZ KOZMETIKE
3. izpitna enota: PISNI IN USTNI IZPIT IZ MATEMATIKE ALI TUJEGA JEZIKA
4. izpitna enota: STORITEV IN ZAGOVOR

Opomba: kandidati, ki imajo predhodno zaključeno štiriletno srednjo šolo ne opravljajo 1. izpitne enote, pisni in ustni izpit iz slovenščine in 3. izpitne enote, izpit iz tujega jezika I ali matematike.

Šolnina in plačilni pogoji

Šolnina zajema vse stroške izobraževanja: predavanja, vaje, opravljanje predmetnih izpitov, poklicno maturo, delovni material in pripomočke, delovno obleko, interno gradivo, uporabo literature, uporabo spletne oglasne deske. Nudimo možnost plačila šolnine na 12 ali več mesečnih obrokov.

Šolnina znaša:
ENOLETNI PROGRAM (za vse s končano štiriletno srednjo šolo):

 • 3.190,00 EUR za vpis do 30. 6.
 • 3.290,00 EUR za vpis po 30. 6.

DVELETNI PROGRAM (za vse s končano triletno srednjo šolo):

 • 3.950,00 EUR za vpis do 30. 6.
 • 4.050,00 EUR za vpis po 30. 6.

ENOLETNI PROGRAM
enkratno plačilo ob vpisu s 5% popustom: 3.030,50 EUR do 30.6. oz. 3.125,50 EUR po 30. 6.
obročno odplačevanje: vpisnina 400,00 EUR do 30.6. oz. 500,00 EUR po 30.6. in 12 zaporednih mesečnih obrokov po 232,50 EUR.
Možno je tudi plačilo vpisnine na 2 obroka.

DVELETNI PROGRAM

 • Enkratno plačilo ob vpisu s 5% popustom: 3.752,50 EUR do 30. 6. oz. 3.847,50 EUR po tem datumu.
 • Obročno odplačevanje: vpisnina 400,00 EUR do 30. 6. oz. 500,00 EUR po 30.6.2015 in 20 zaporednih mesečnih obrokov po 177,50 EUR.
 • Možno je tudi plačilo vpisnine na 2 obroka.

OB VPISU POTREBUJETE

 • Veljaven osebni dokument.
 • Letna spričevala in spričevalo zaključnega izpita ali poklicne mature (originale in fotokopije).
 • Dve sliki.
 • Zdravniško potrdilo kot dokazilo, da ni zdravstvenih ovir za vpis v program kozmetični tehnik.

 

Zakaj izbrati Kozmetično šolo Zavoda AI?

 • V ceno šolnine so pri nas zajeti vsi stroški izobraževanja. Nudimo možnost plačila šolnine na 12 in več mesečnih obrokov;
 • V šolnino so všteti kar trije izpitni roki za vsak predmetni izpit, iz teoretičnega in praktičnega dela;
 • Na vajah uporabljamo visoko kvalitetne kozmetične izdelke različnih domačih in tujih proizvajalcev;
 • Vaje izvajamo v specialnih učilnicah, v majhnih skupinah;
 • Dobite tudi delovno uniformo, ki ostane vaša;
 • Vsa literatura je objavljena na spletni oglasni deski in vam je na ta način dostopna skozi vso šolsko leto;
 • V šolnino so vštete priprave na poklicno maturo in opravljanje poklicne mature;
 • Organiziramo brezplačne priprave na poklicno maturo, pred jesenskim izpitnim rokom, iz vseh predmetov;
 • V kolikor šolanja ne zaključite v enem letu vam nudimo možnost brezplačnega polletnega podaljšanja šolanja;
 • Vsem našim kandidatom nudimo individualen pristop tekom šolanja;
 • Še vedno smo vodilna srednja kozmetična šola za odrasle udeležence in v prihajajočem šolskem letu vpisujemo že trinajsto generacijo udeležencev.
 • Smo edina srednja kozmetična šola s strokovno podporo visoke šole s tega področja – Oddelka za kozmetiko VIST – Visoke šole za storitve, ki izvaja študija kozmetike 1. in 2. stopnje.

Sponzorji

dr grandel  bioderma afrodita1 Linea iskramedical bizjan  SLA shoefresh aikonPaese Logo

Prijava na obveščanje

O novostih me obveščajte na
e-mail naslov:

puscica levo

Zavod AI

Sedež: Cesta na Brdo 67, 1000 Ljubljana
Korespondenčni naslov in poslovni prostori:
Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 252 81 61
Fax: 01 252 81 65
E-mail: info@zai.si

Matična številka: 1851667
Davčna številka: 41631218
Transakcijski račun: SI56 3300 0000 3271 607
(ADDIKO BANK SLOVENIJA)

Pridružite se nam

facebookPridružite se nam na naši spletni strani Facebook in spremljajte aktualne objave.

puscica Desno